PRAVIDLÁ POOLU

PRAVIDLÁ POOLU

Hostia sú povinní dodržiavať tieto pravidlá:

• Prístup je povolený iba hosťom farmy.

• Vstup do bazéna je možný v nasledujúcich termínoch: 10.00 - 19.00

• Deti do 14 rokov a hostia so zdravotným postihnutím majú zakázaný vstup do bazénov bez sprievodu vzhľadom na neprítomnosť asistenta pri kúpaní.

• Hĺbka bazénu je 1,00 metrov pri schodisku a 1,60 metrov v zostávajúcom bazéne.

• Potápanie nie je povolené (ani pri bazéne) a beh na povrchu bazéna je zakázaný.

• Používanie slúchadiel je povinné.

• Odporúča sa navlhčiť menej ako tri hodiny po jedle.

• Je zakázané fajčiť a konzumovať jedlo alebo nápoje na vani a v šatniach

• Pred vstupom do vody je potrebné dezinfikovať nohy a osprchovať sa.

• V blízkosti vane je k dispozícii šatňa s toaletami.

• Freediving aktivity sú zakázané bez prítomnosti kvalifikovaného inštruktora.

• Je zakázané prinášať zvieratá. Je zakázané uvádzať lopty, lopty, tenisové rakety a akékoľvek iné športové doplnky. Je zakázané hrať hry alebo nebezpečné alebo rušivé cvičenia pre ostatných plavcov

• Pred vstupom do vane je zakázané používať opaľovacie krémy a oleje na vlasy.

• Je zakázané vnášať do bazéna fľaše, sklenené predmety a iné predmety, ktoré nesúvisia s kúpaním

• Vedenie si vyhradzuje právo uzavrieť bazén v prípade údržby, zlého počasia alebo v situáciách, ktoré môžu byť považované za nebezpečné pre zdravie a bezpečnosť kúpajúcich sa.

• Zakázané sú osoby v zmenenom psychofyzickom stave (intoxikácia, zmeny v drogách atď.) Alebo dokonca v zjavných neistých zdravotných podmienkach, ktoré predstavujú riziko pre samotný subjekt.

• Vedenie nie je žiadnym spôsobom zodpovedné za žiadne nehody, zranenia alebo iné veci, ktoré by sa mohli kúpajúcim vyskytnúť za správanie, ktoré im možno pripísať, najmä ak je v rozpore s týmto nariadením.

• Pre deti do 3 rokov, ako aj pre fyziologicky inkontinentných používateľov je použitie špeciálnych kostýmov na uchovávanie povinné.

• Všetky vybavenie bazéna sa musí používať opatrne a pozorne. Akákoľvek spôsobená škoda musí byť nahradená.

V súlade s ustanoveniami toskánskeho regiónu vedenie odmieta akúkoľvek zodpovednosť za následky vyplývajúce z nedodržania tohto nariadenia alebo z odporúčaní zamestnancov.